Politechnika Gdańska

http://pg.edu.pl/

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Tel. +48 0-58/347 12 69
Fax: +48 0-58/347 27 47

Inne ważne adresy:

Biuro Karier

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Budynek Bratniak, pok.204 (wejście od ul. Siedlickiej)
Tel. +48 0-58/347 28 84

strona internetowa: http://pg.edu.pl/biuro-karier
e-mail:biuro.karier@pg.gda.pl

Dział Kształcenia

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
(Gmach Główny-Skrzydło B)
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Tel. +48 0-58/347 17 87
Fax: +48 0-58/347 27 06

strona internetowa: http://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia
e-mail: ksztalc@pg.gda.pl

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
(Gmach Główny-Skrzydło B)
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Tel. +48 0-58/347 20 42
Fax: +48 0-58/347 17 80

strona internetowa: http://www.pg.edu.pl/international/
e-mail: international@pg.gda.pl
 

Celem ułatwienia poruszania się po kampusie Politechniki Gdańskiej, polecamy zapoznać się ze szczegółowym planem kampusu