Praktyki

Praktyki zawodowe dają studentom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami. Przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma z kolei możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich pracowitość i wiedzę, a także wpływać na dalszy bieg ich studiów w celu dopasowania ich umiejętności do swoich potrzeb.

Odbycie praktyki jest traktowane tak samo jak zaliczenie przedmiotu i praktyce przypisane są punkty ECTS zgodnie z programem studiów.
Praktyka zawodowa ma charakter wykonywania bezpłatnej pracy na rzecz Pracodawcy przyjmującego praktykanta. Znalezienie Pracodawcy, który przyjmie praktykanta, jest zadaniem studenta. Praktyka powinna być wykonywana w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (lipiec – wrzesień). Szczegółowe informacje w dziekanatach.