Przewodniczący Zespołu ds. katalogu ECTS

dr hab. inż. Damian Bocheński 

e-mail: daboch@pg.gda.pl