Certyfikat ECTS Label

Katalog informacyjny ECTS Politechniki Gdańskiej w roku 2011 został wyróżniony międzynarodowym certyfikatem ECTS Label. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana przez Komisję Europejską uczelniom, które w wyróżniający sposób stosują Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer and Accumulation System), narzędzie wspierające organizację i zarządzanie procesem kształcenia. Certyfikat stanowi potwierdzenie dbałości naszej uczelni o jakość i internacjonalizację kształcenia oraz ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta. 

Politechnika Gdańska otrzymała certyfikat ECTS LABEL na lata 2011-2014. Od 2013 r. konkurs nie był wznawiany (certyfikaty w edycji 2013 przyznawane były na lata 2013-2016).