Ocean Engineering > Marine Natural Resources Engineering
Download the list (XLS)

Ocean Engineering

, first-cycle studies, Full-time studies, starting year 2020/2021

Semester: 1  (2020/2021 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
6 30 - 45 - 15 z/e
ECTS
6
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
45 h
Seminar
15 h
Przedmioty w module:
ECTS
6
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
15 h
Seminar
15 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
ECTS
6
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
30 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
6 75 - - - 15 z/e
2 15 - - - 15 z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
ECTS
6
Credit
-
Number of hours:
Lecture
75 h
Seminar
15 h
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Mathematics 1
9 45 60 - - - e
ECTS
9
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
60 h
Download the subject card
Engineering Graphics 1
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
30 h
Download the subject card
Physics 1
4 30 30 - - - e
ECTS
4
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
30 h
Download the subject card

Semester: 2  (2020/2021 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
5 - - - - - z/e
ECTS
5
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
ECTS
5
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
30 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
Informatics
4 15 - 45 - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
45 h
Download the subject card
Engineering Graphics 2
4 15 - - 45 - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Project
45 h
Download the subject card
Mathematics 2
9 45 60 - - - e
ECTS
9
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
60 h
Download the subject card
Physics 2
3 10 - 20 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
10 h
Laboratory
20 h
Download the subject card

Semester: 3  (2021/2022 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
10 - - - - - z/e
ECTS
10
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
ECTS
10
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
ECTS
10
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
ECTS
10
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
30 h
Laboratory
15 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Electrical and Electronic Engineering
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Application of Numerical Methods
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Thermodynamics
5 30 15 15 - - z
ECTS
5
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Laboratory
15 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Marine Natural Resources Engineering

Oceanologiczne aspekty środowiska morskiego (moduł)
5 60 - 15 - - z/e
ECTS
5
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Laboratory
15 h
Przedmioty w module:

Semester: 4  (2021/2022 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Environment Protection
3 30 - - - 15 z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Seminar
15 h
Download the subject card
Fundamentals of Machines Design 1
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Automation
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Marine Natural Resources Engineering

Geologia i geoinżynieria środowiska podmorskiego (moduł)
9 60 30 30 - - z/e
ECTS
9
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Exercises
30 h
Laboratory
30 h
Przedmioty w module:
Eksploracja morskich zasobów naturalnych (moduł)
6 60 15 15 - - z/e
ECTS
6
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Exercises
15 h
Laboratory
15 h
Przedmioty w module:

Semester: 5  (2022/2023 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Physical Education
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Credit
assessment
Number of hours:
Exercises
30 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Marine Natural Resources Engineering

Ekonomiczne, ekologiczne i prawne uwarunkowania eksploracji morskich zasobów naturalnych (Moduł)
8 90 15 - - - z/e
ECTS
8
Credit
-
Number of hours:
Lecture
90 h
Exercises
15 h
Przedmioty w module:
Automatyka systemów i maszyn (Moduł)
7 60 15 15 - - z/e
ECTS
7
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Exercises
15 h
Laboratory
15 h
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia oceannotechniki I (Moduł)
4 60 - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Przedmioty w module:
Geologia i geoinzynieria środowiska podmorskiego II (Moduł)
7 45 45 - - - z/e
ECTS
7
Credit
-
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
45 h
Przedmioty w module:
Eksploatacja morskich zasobów naturalnych I (Moduł)
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:

Semester: 6  (2022/2023 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Professional Training
6 - - - - - z
ECTS
6
Credit
assessment
Number of hours:
Download the subject card
Physical Education 2
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Credit
assessment
Number of hours:
Exercises
30 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Marine Natural Resources Engineering

Systemy napędowe (Moduł)
7 30 30 15 30 - z/e
ECTS
7
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
30 h
Laboratory
15 h
Project
30 h
Przedmioty w module:
Podstawy bezpiecznej eksploracji morskich zasobów naturalnych (Moduł)
5 30 15 - 15 15 z/e
ECTS
5
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Project
15 h
Seminar
15 h
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia oceanotechniki II (Moduł)
4 60 - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Przedmioty w module:
Eksploatacja morskich zasobów naturalnych II (Moduł)
4 60 - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Przedmioty w module:

Semester: 7  (2023/2024 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
3 15 15 - - - z/e
2 15 - - - - z
1 - 15 - - - z
ECTS
3
Credit
-
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Back to main page