Transport and Logistics > Water Transport Means
Download the list (XLS)

Transport and Logistics

, first-cycle studies, Full-time studies, starting year 2020/2021

Semester: 1  (2020/2021 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
6 75 - - - 15 z/e
2 30 - - - - z
2 15 - - - 15 z
2 30 - - - - z
ECTS
6
Credit
-
Number of hours:
Lecture
75 h
Seminar
15 h
2 30 - - - - z/e
ECTS
2
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Przedmioty w module:
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Mathematics 1
9 45 60 - - - e
ECTS
9
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
60 h
Download the subject card
Informatics
4 15 - 45 - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
45 h
Download the subject card
Physics I
4 30 30 - - - e
ECTS
4
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
30 h
Download the subject card

Semester: 2  (2020/2021 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
6 90 - - - - z/e
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
4 - - 60 - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Laboratory
60 h
Przedmioty w module:
5 - - - - - z/e
ECTS
5
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
ECTS
5
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
30 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
Physics 2
3 10 - 20 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
10 h
Laboratory
20 h
Download the subject card
Engineering graphics 1
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
30 h
Download the subject card
Mathematics 2
9 45 60 - - - e
ECTS
9
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
60 h
Download the subject card

Semester: 3  (2021/2022 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
6 30 - 60 - - z/e
3 15 - 30 - - z
3 15 - 30 - - z
ECTS
6
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
60 h
10 - - - - - z/e
ECTS
10
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
ECTS
10
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
ECTS
10
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
ECTS
10
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
30 h
Laboratory
15 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Termodynamika
5 30 15 15 - - z
ECTS
5
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Laboratory
15 h
Download the subject card
Application of numerical methods
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Electronics and electrical engineering
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Geometry and Engineering Graphics II
4 15 - - 45 - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Project
45 h
Download the subject card

Semester: 4  (2021/2022 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Environment Protection
3 30 - - - 15 z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Seminar
15 h
Download the subject card
Fundamentals of Machine Design
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Automation
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Water Transport Means

Infrastruktura transportu i ładunkoznawstwo (Moduł)
5 60 15 - - - z/e
ECTS
5
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Exercises
15 h
Przedmioty w module:
Organizacyjne i prawne podstawy transportu (Moduł)
8 90 15 - - - z/e
ECTS
8
Credit
-
Number of hours:
Lecture
90 h
Exercises
15 h
Przedmioty w module:

Semester: 5  (2022/2023 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Physical Education 1
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Credit
assessment
Number of hours:
Exercises
30 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Water Transport Means

Budowa środków transportu (Moduł)
4 30 - 15 15 - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Project
15 h
Przedmioty w module:
Eksploatacja napędu środków transportu (Moduł)
6 45 15 30 - - z/e
ECTS
6
Credit
-
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
15 h
Laboratory
30 h
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia środków transportu I (Moduł)
7 60 15 - - - z/e
ECTS
7
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Exercises
15 h
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia transportu I (Moduł)
4 60 - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Przedmioty w module:

Semester: 6  (2022/2023 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Professional Practice
6 - - - - - z
ECTS
6
Credit
assessment
Number of hours:
Download the subject card
Physical education 2
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Credit
assessment
Number of hours:
Exercises
30 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Water Transport Means

Wybrane zagadnienia transportu II (Moduł)
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Urządzenia okrętowe i portowe (Moduł)
5 60 15 - - - z/e
ECTS
5
Credit
-
Number of hours:
Lecture
60 h
Exercises
15 h
Przedmioty w module:
Eksploatacja środków transportu (Moduł)
10 90 15 15 15 - z/e
ECTS
10
Credit
-
Number of hours:
Lecture
90 h
Exercises
15 h
Laboratory
15 h
Project
15 h
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia środków transportu II (Moduł)
7 45 30 15 - - z/e
ECTS
7
Credit
-
Number of hours:
Lecture
45 h
Exercises
30 h
Laboratory
15 h
Przedmioty w module:

Semester: 7  (2023/2024 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
3 15 15 - - - z/e
1 - 15 - - - z
2 15 - - - - z
Back to main page