Subjects list

Information about the course

Field of study:

Power Engineering

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

  7

Number of ECTS credits:

 • 0 - Field of study: Power Engineering
 • 150 - Subfield of study: Power Engineering
 • 150 - Specialization: Fluid-Flow Machinery
 • 150 - Specialization: Automation of Power Plant Systems
 • 150 - Specialization: Diagnostics and Operation of Energy Systems
 • 210 - Specialization: Operation Engineering in Electric Power Systems
 • 210 - Specialization: Energy Markets and Systems
 • 210 - Specialization: Odnawialne źródła energii
 • 193 - Specialization: Pro-Ecological Energy Technologies
 • 0 - Subfield of study: Power Engineering
 • 200 - Specialization: Energy Technologies

Work placement:

The rules of conducting the practice comply with the Faculty Practice Regulations. They are an integral part of the curriculum and are not subject to classification.

Graduation requirements:

Obtaining the learning outcomes and the required number of ECTS points specified in the education program, submitting and obtaining a positive grade for the diploma thesis and passing the diploma examination.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach szeroko rozumianego sektora energetycznego; biurach projektowo-konstrukcyjnych; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu energetycznego; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze energetyki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Person responsible for the study programme:

dr hab. inż. Jan Wajs
jan.wajs@pg.edu.pl
+48 58 347 28 30
Back to main page