Ocean Engineering > indywidualne studia badawcze
Download the list (XLS)

Ocean Engineering

, second-cycle studies, Part-time studies, starting year 2021/2022

Semester: 1  (2021/2022 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Teoria optymalizacji
3 9 9 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
9 h
Exercises
9 h
Download the subject card
Zaawansowane technologie w oceanotechnice
3 9 - 9 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
9 h
Laboratory
9 h
Download the subject card
English for engineers
2 - - - - 18 z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Seminar
18 h
Download the subject card
Calculus of probability and stochastic processess
3 9 9 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
9 h
Exercises
9 h
Download the subject card
Dynamika środowiska morskiego
4 18 - 9 - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
18 h
Laboratory
9 h
Download the subject card
Risk analysis of technical systems
4 18 9 - - - e
ECTS
4
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
18 h
Exercises
9 h
Download the subject card
Zarządzanie projektami
2 9 - - 9 - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
9 h
Project
9 h
Download the subject card
Zastosowania technologii cyfrowych w okrętownictwie
4 18 - 18 - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
18 h
Laboratory
18 h
Download the subject card
Modelowanie i symulacja w technice
3 18 - 9 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
18 h
Laboratory
9 h
Download the subject card
Transport morski i intermodalny
2 18 - - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
18 h
Download the subject card

Semester: 2  (2022/2023 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Komunikacja profesjonalna w j. angielskim
2 - 18 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Exercises
18 h
Download the subject card

Subjects from ISB: indywidualne studia badawcze

Budowa i eksploatacja urządzeń pomiarowych
5 15 - - 15 - z
ECTS
5
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Project
15 h
Download the subject card
Optymalizacja właściwości napędowych i manewrowych
7 30 - 30 - - z
ECTS
7
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
30 h
Download the subject card
Formy prezentacji wyników badawczych i naukowych
5 - - - - - z
Metodyka eksperymentu
5 15 - - - - z
ECTS
5
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Download the subject card
Metody ekstrapolacji wyników badań modelowych
6 30 - 30 - - z
ECTS
6
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
30 h
Download the subject card

Semester: 3  (2022/2023 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
2 - - - - - z/e
2 18 - - - - z
ECTS
2
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:

Subjects from ISB: indywidualne studia badawcze

Przygotowywanie publikacji naukowych
4 - - - - - z
Przygotowywanie wniosków o projekty badawcze
4 - - - - - z
Back to main page