Coastal and Offshore Engineering > Marine Hydrotechnical and Energy Structures
Download the list (XLS)

Coastal and Offshore Engineering

, second-cycle studies, Full-time studies, starting year 2021/2022

Semester: 1  (2021/2022 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
3 - - - - - z/e
1 15 - - - 15 z
2 15 - - 15 - z
ECTS
3
Credit
-
Number of hours:
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
English for engineers
2 - - - - 30 z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Seminar
30 h
Download the subject card
Dynamika morza, obciążenia konstrukcji morskich
3 30 - 15 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Download the subject card
Wybrane zagadnienia oceanotechniki
3 30 - 15 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Download the subject card
Monitoring i pomiary geodezyjne
3 30 - - 15 - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Project
15 h
Download the subject card
Oceanologia i oceanografia
2 30 - - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Download the subject card
Transport przybrzeżny i śródlądowy
3 30 - - 15 - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Project
15 h
Download the subject card
Metody matematyczne i numeryczne
4 15 30 - - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
30 h
Download the subject card
Concrete Structures
3 30 15 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Geologia dna morskiego
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
30 h
Download the subject card
Informatyka
1 - - 15 - - z
ECTS
1
Credit
assessment
Number of hours:
Laboratory
15 h

Semester: 2  (2022/2023 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Modelowanie i symulacja w inżynierii morskiej
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
30 h
Download the subject card
Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych
4 30 - - 15 - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Project
15 h
Download the subject card
Diagnostyka konstrukcji hydrotechnicznych i energetycznych
3 30 15 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Hydroenergetyka i energetyka morza
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Prace pogłębiarskie i refulacyjne
3 30 15 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Przemysłowe techniki pomiarowe i naprowadzające
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
30 h
Download the subject card
Teledetekcja morza
3 15 15 15 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Laboratory
15 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Marine Hydrotechnical and Energy Structures

9 - - - - - z/e
5 20 10 10 10 10 z
4 30 - 15 15 - z
ECTS
9
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
ECTS
9
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
20 h
Exercises
10 h
Laboratory
10 h
Project
10 h
Seminar
10 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB
ECTS
9
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Project
15 h
Download the subject card File format PDF. File size approximately 50 kB

Semester: 3  (2022/2023 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
2 30 - - - - z/e
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
ECTS
2
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Przedmioty w module:
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
3 30 - - - - z/e
ECTS
3
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Przedmioty w module:
Professional English Communication
3 - - - - 30 z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Seminar
30 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Marine Hydrotechnical and Energy Structures

Seminarium dyplomowe
2 - - - - 30 z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Seminar
30 h
Download the subject card
Back to main page