Space and Satellite Technologies > Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa
Download the list (XLS)

Space and Satellite Technologies

, second-cycle studies, Full-time studies, starting year 2021/2022

Semester: 1  (2021/2022 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Szkolenia obowiązkowe
0 2 - - - - z/e
ECTS
0
Credit
-
Number of hours:
Lecture
2 h
Przedmioty w module:
Legal foundations of space activities I
2 30 - - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Download the subject card
Applied Mathematics
3 15 15 - - - e
ECTS
3
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Astronomy with Elements of Astrophysics
3 15 15 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Space Mechanisms and Constructions
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Satellite telecommunications
3 30 - 15 - - e
ECTS
3
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Download the subject card
Satellite Remote Sensing
4 30 - 30 - - e
ECTS
4
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
30 h
Download the subject card
Space Missions
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Mechatronics in Space Applications
2 15 - - 15 - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Project
15 h
Download the subject card
English language I
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Exercises
30 h
Download the subject card
Space Security Technologies
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card

Semester: 2  (2022/2023 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
English language II
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Exercises
30 h
Download the subject card

Subjects from Specialization: Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa

Przedmiot obieralny 1 TKiS-AMWG
3 15 - 30 - - z/e
ECTS
3
Credit
-
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
30 h
Przedmioty w module:
Przedmiot obieralny 2 TKiS-AMWG
2 15 15 - - - z/e
ECTS
2
Credit
-
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Przedmioty w module:
Przedmiot obieralny 3 TKiS-AMWG
4 30 - 15 15 - z/e
ECTS
4
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Project
15 h
Przedmioty w module:
Przedmiot obieralny 4 TKiS-AMWG
2 15 15 - - - z/e
ECTS
2
Credit
-
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Przedmioty w module:
Projekt zespołowy
4 - - - 30 - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Project
30 h
Download the subject card
Satelitarne systemy rozpoznania
4 15 - 30 15 - e
ECTS
4
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
30 h
Project
15 h
Download the subject card
Teledetekcja i monitorowanie środowiska
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
30 h
Download the subject card
Układy zasilania sztucznych satelitów i sond kosmicznych
4 30 - 15 15 - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Project
15 h
Download the subject card
Analiza danych satelitarnych
4 30 - 30 - - e
ECTS
4
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
30 h
Download the subject card

Semester: 3  (2022/2023 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Legal foundations of space activities II
2 15 15 - - - e
ECTS
2
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
2 30 - - - - z/e
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
ECTS
2
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Przedmioty w module:

Subjects from Specialization: Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa

Seminarium dyplomowe
5 - - - - 15 z
ECTS
5
Credit
assessment
Number of hours:
Seminar
15 h
Download the subject card
Praca dyplomowa magisterska
20 - - - - - z
ECTS
20
Credit
assessment
Number of hours:
Download the subject card
Back to main page