Kalendarz roku akademickiego

Kalendarz roku akademickiego 2020/2021 - semestr zimowy i letni


Kalendarz roku akademickiego 2019/2020 - semestr letni

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 z późn. zm.)  zmianie uległa organizacja roku akadmieckiego 2019/2020.

Zgodnie z Pismem Okólnym Rektora PG nr 19/2020 z 12 maja 2020 r. w sprawie: zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020:

  1. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zmianie ulegają terminy sesji podstawowej.
  2. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w trakcie trwania sesji oraz w przerwie między sesją podstawową i poprawkową.
  3. Organizację semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 obrazuje poniższy kalendarz.