Kursy językowe

Wszyscy studenci Politechniki Gdańskiej mają możliwość nauki języków obcych. Centrum Języków Obcych prowadzi kursy w języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego a nawet japońskiego. CJO oferuje także bezpłatne kursy języka polskiego dla studentów obcokrajowców.

Nauczanie odbywa się na poziomach od podstawowego do zaawansowanego (od A1 do C2), każdy może znaleźć grupę odpowiadającą jego umiejętnościom. W ramach nauki języka obcego są kształcone następujące umiejętności: czytanie, mówienie, pisanie oraz słuchanie. Studenci na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym poznają język techniczny oraz słownictwo związane z właściwym kierunkiem studiów.

Kursy języka polskiego

Centrum Języków Obcych oferuje również kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Dostępne są one dla wszystkich studentów programu Erasmus. Przydział do grup odbywa się po indywidualnej rozmowie z lektorem. Terminy zajęć również ustalane są indywidualnie z grupami.

Kontakt:
mgr Anita Mieszkowska
Centrum Języków Obcych
Gmach B, pok. 307
tel. 0-58/ 347 10 42
tel. 0-58/ 347 23 08
anita.mieszkowska@pg.edu.pl
http://cjo.pg.edu.pl/