Politechnika Gdańska

https://pg.edu.pl

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

Tel. 48 58 347 12 69
Fax: 48 58 347 27 47
 

Inne ważne adresy:

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Budynek nr 14
Tel. 48 58 347 20 42
Fax: 48 58 347 17 80
Strona internetowa: http://www.pg.edu.pl/international
e-mail: international@pg.edu.pl

Dział Kształcenia

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Gmach Główny-Skrzydło B, pok. 202
Tel. 48 58 347 17 87
Fax: 48 58 347 27 06
Strona internetowa: http://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia
e-mail: ksztalc@pg.edu.pl

Biuro Karier

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Budynek Bratniak, pok.204 (wejście od ul. Siedlickiej)
Tel. 48 58 347 28 84
Strona internetowa: http://pg.edu.pl/biuro-karier
e-mail:biuro.karier@pg.edu.pl

Celem ułatwienia poruszania się po kampusie Politechniki Gdańskiej, polecamy zapoznać się ze szczegółowym planem kampusu.