Ogólne informacje o Uczelni

Politechnika Gdańska (PG) jest akademicką uczelnią publiczną, najstarszą i największą uczelnią techniczną Polski Północnej. Posiada osobowość prawną. Jest autonomiczna w zakresie określonym w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W swoich działaniach kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych, twórczości artystycznej oraz zasadami etyki i poszanowania praw, w tym dotyczących własności intelektualnej. Przeciwdziała jakimkolwiek formom dyskryminacji.

Misją Uczelni jest wysokiej jakości kształcenie dla potrzeb gospodarki i społeczeństwa, prowadzenie badań naukowych i ich komercjalizacja, na poziomie zapewniającym udział Uczelni w przemianach cywilizacyjnych, wzbogacaniu kultury oraz rozwoju nauki i techniki. Politechnika Gdańska pielęgnuje tradycje i zwyczaje akademickie, troszczy się o zabytkowe obiekty Uczelni, bada i popularyzuje jej historię oraz dorobek.

Od 2017 r. Uczelnia posługuje się wyróżnieniem przyznanym przez Komisję Europejską – Logo HR Excellence in Research, a od 2018 r. również wyróżnieniem EUA-IEP (ang. 'European University Association – Institutional Evaluation Programme') nadanym przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów.

W 2019 r. w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” PG uzyskała status uczelni badawczej. Zajęła drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej ocenianych uniwersytetów i została uznana za najlepszą uczelnię techniczną w Polsce.

Obecnie w skład PG wchodzi osiem wydziałów: Architektury; Chemiczny; Elektrotechniki i Automatyki; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Inżynierii Lądowej i Środowiska; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (powstały 1 stycznia 2021 r. z połączenia dwóch Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa); Zarządzania i Ekonomii oraz trzy centra dydaktyczne: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość; Centrum Języków Obcych i Centrum Sportu Akademickiego.

Politechnika Gdańska znajduje się  w centrum Wrzeszcza, dzielnicy Gdańska doskonale skomunikowanej z każdą częścią Trójmiasta. Na uczelnię prowadzi urokliwa aleja lipowa, u której początków wyłania się wieża zegarowa Gmachu Głównego, odrestaurowana w 2012 roku, po 67 latach. Cały kampus zlokalizowany jest przy ulicy Gabriela Narutowicza. Z pewnością należy do najpiękniejszych w Polsce. Aktualnie jego powierzchnia wynosi 77 ha i jest 10-krotnie większa niż w chwili powstania Uczelni.