Ogólne informacje o uczelni

Politechnika Gdańska jest polską uczelnią państwową, w pełni autonomiczną we wszystkich obszarach swojego działania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.). Uczelnia kieruje się zasadami: wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej, etyki i poszanowania prawa, w tym dotyczącego własności intelektualnej. PG posiada samodzielność statutową.

Obecnie w skład PG wchodzi dziewięć wydziałów: Architektury; Chemiczny; Elektrotechniki i Automatyki; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Inżynierii Lądowej i Środowiska; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa; Zarządzania i Ekonomii oraz trzy centra dydaktyczne: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość; Centrum Języków Obcych i Centrum Sportu Akademickiego.

Najwyższą godność na PG piastuje Rektor, a podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są wydziały. Utworzone są również jednostki ogólnouczelniane. Przy PG działają organizacje oraz jednostki z udziałem PG.

Politechnika Gdańska znajduje się  w centrum Wrzeszcza, dzielnicy Gdańska doskonale skomunikowanej z każdą częścią Trójmiasta. Na uczelnię prowadzi urokliwa aleja lipowa, u której początków wyłania się wieża zegarowa Gmachu Głównego, odrestaurowana w 2012 roku, po 67 latach. Cały kampus zlokalizowany jest przy ulicy Gabriela Narutowicza. Z pewnością należy do najpiękniejszych w Polsce. Aktualnie jego powierzchnia wynosi 77 ha i jest 10-krotnie większa niż w chwili powstania uczelni.