Opieka zdrowotna

 Wszyscy studenci studiów stacjonarnych Politechniki Gdańskiej mają prawo do bezpłatnego dostępu do usług medycznych i dentystycznych świadczonych przez publiczną służbę zdrowia pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Studenci, którzy przyjeżdżają tylko na krótki okres, na podstawie dwustronnych umów lub w ramach programu Erasmus, są zobowiązani do zapewnienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta upoważnia do bezpłatnej opieki zdrowotnej obejmującej badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na dalsze bezpłatne badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Można też skorzystać z usług prywatnych klinik i laboratoriów. Przykładowa lista przychodni publicznych i prywatnych:  http://katalog.trojmiasto.pl/zdrowie_i_medycyna/przychodnie_poradnie

W razie wypadku, urazu, lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR).
Pogotowie: Tel. 999 lub 112.