Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Budownictwo

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2018 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    8

Liczba punktów ECTS:

  • 169 - Kierunek: Budownictwo
  • 169 - Specjalność: Inżynieria geotechniczna
  • 253 - Specjalność: Budownictwo ogólne

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Rafał Ossowski
ross@pg.edu.pl
+48 58 347 27 01
Powrót do strony głównej