Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Korozja

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2019 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

    210

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie. Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Korozja będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, ale również archeologicznych i innych. Będą także przygotowani do tworzenia firm prywatnych, do funkcjonowania zawodowego w europejskiej strefie gospodarczej oraz podjęcia studiów II stopnia

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
kazdarow@pg.edu.pl
(58) 347 24 83, (58) 347 10 92
Powrót do strony głównej