Pobierz listę (XLS)

Korozja

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2019/2020

Semestr: 1  (2019/2020 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Semestr: 2  (2019/2020 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Semestr: 3  (2020/2021 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY I
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 4  (2020/2021 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY II
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Obieralny przedmiot humanistyczno-społeczny
2 30 - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 5  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY III
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Przedmiot specjalistyczny z zakresu przetwórstwa polimerów
4 15 - 30 - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
Przedmiot specjalistyczny z zakresu nauk chemicznych
4 15 - 30 - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 6  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY IV
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Przedmiot specjalistyczny z zakresu materiałów konstrukcyjnych
2 15 - 15 - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 7  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Przedmiot specjalistyczny z zakresu nauk chemicznych II
4 15 - 30 - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
Powrót do strony głównej