Pobierz listę (XLS)

Budownictwo

, I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2019/2020

Semestr: 1  (2019/2020 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Szkolenie
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Matematyka I
10 30 30 - - - e
ECTS
10
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Fizyka
8 25 20 9 - - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
25 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Laboratorium
9 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Rysunek techniczny
4 12 10 - 5 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Geologia - Podstawy nauki o Ziemi
4 15 - - 15 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Geometria wykreślna
4 12 10 - 5 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2019/2020 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 15 5 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Chemia
4 30 - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Mechanika ogólna
8 30 25 - - - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
25 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy informatyki
4 15 - 10 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka II
8 30 30 - - - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Ochrona i bezpieczeństwo pracy
3 15 5 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2020/2021 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 15 5 - - - z/e
3 15 5 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Chemia
2 - 5 10 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
5 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wytrzymałość materiałów
8 30 10 10 10 - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Budownictwo ogólne z fizyką budowli I
5 20 - - 10 - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Inżynieria transportu lądowego
4 10 10 - 10 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Materiały budowlane i technologia betonu
8 30 - 25 - - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
25 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2020/2021 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Mechanika budowli
8 30 20 - 10 - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Instalacje elektryczne
2 10 5 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Instalacje budowlane sanitarne
2 10 5 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Mechanika gruntów
4 10 10 5 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Hydraulika
4 15 10 5 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Budownictwo ogólne z fizyką budowli II
5 25 - - 10 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
25 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Geodezja
5 10 15 10 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
10 godz.

Semestr: 5  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 - 36 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Fundamentowanie
4 15 5 - 10 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Prawo w budownictwie
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 - 36 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB

Semestr: 7  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Technologia,ekonomika i organizacja budowy I
6 20 10 - 10 - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 8  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Praca dyplomowa ( inżynierska)
15 - - - - - z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Praca dyplomowa ( inżynierska)
15 - - - - - z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1 10 5 - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Technologia,ekonomika i organizacja budowy II
1 - 15 - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Praca dyplomowa ( inżynierska)
15 - - - - - z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Praca dyplomowa ( inżynierska)
15 - - - - - z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Powrót do strony głównej