Pobierz listę (XLS)

Architektura

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2019/2020

Semestr: 1  (2019/2020 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
7 15 30 - 30 - z/e
6 - 30 - 30 - z
1 15 - - - - z
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
6 30 15 - 15 - z/e
1 - 15 - - - z
5 30 - - 15 - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
1 - 30 - - - z/e
ECTS
1
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ I
4 30 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNIKI KOMPUTEROWE I INFORMACYJNE
2 - - 30 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRACOWNIA PLASTYCZNA I
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WYCHOWANIE FIZYCZNE I
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
KOMPETENCJE INFORMACYJNE
0 - - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
BUDOWNICTWO I
3 15 30 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
0 - - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
SZKOLENIE Z PLATFORMY eSTUDENT
0 - - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
MATEMATYKA I
4 15 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2019/2020 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
7 15 30 30 30 - z/e
1 15 - - - - z
5 - 30 - 30 - z
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 30 30 - - - z/e
2 15 15 - - - z
2 15 15 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
5 15 30 - 15 - z/e
3 15 - - 15 - e
2 - 30 - - - z
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
1 - 30 - - - z/e
ECTS
1
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
MATEMATYKA II
3 15 30 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PLENER RYSUNKOWY
1 - - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
PRACOWNIA PLASTYCZNA II
2 - 30 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRAKTYKA BUDOWLANA
2 - - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
eNauczanie - szkolenie wprowadzające dla studentów
0 - - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
BUDOWNICTWO II
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MECHANIKA BUDOWLI I
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WYCHOWANIE FIZYCZNE II
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2020/2021 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
8 30 45 - 30 - z/e
4 - 30 - 30 - z
4 - 30 - 30 - z
1 15 - - - - e
2 - - - - - z
1 15 15 - - - z
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
10 30 60 30 45 - z/e
1 - - 30 - - z
1 - - 30 - - z
1 - - 30 - - z
5 - - - 75 - z
5 - 45 - 30 - z
5 - - - 75 - z
1 - - 30 - - z
5 - 45 - 30 - z
1 - - 30 - - z
1 15 - - - - z
5 - 45 - 30 - z
5 - 45 - 30 - z
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
60 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 15 15 - - - z/e
1 - 15 - - - e
1 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Przedmioty w module:
1 - 30 - - - z/e
ECTS
1
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
PRACOWNIA PLASTYCZNA III
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE I. KOMPOZYCJA URB.
4 15 15 - 30 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MECHANIKA BUDOWLI II
3 15 30 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2020/2021 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
12 45 90 - 30 - z/e
6 - 45 - 30 - z
5 30 45 - - - e
6 - 45 - 30 - z
6 - 45 - 30 - z
6 - 45 - 30 - z
6 - 45 - 30 - z
1 15 - - - - e
6 - 45 - 30 - z
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
90 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
12
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
12
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
12
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
12
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
12
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
6 - 45 - - - z/e
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
3 - - - - - z
1 - 15 - - - z
2 30 - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Przedmioty w module:
5 15 15 - 30 - z/e
4 - 15 - 30 - z
4 - 15 - 30 - z
4 - 15 - 30 - z
4 - 15 - 30 - z
1 15 - - - - z
4 - 15 - 30 - z
4 - 15 - 30 - z
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - 15 - 30 - z/e
2 - 15 - 30 - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
2 - - - - - e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ I
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Projekt urbanistyczny II
0 - 15 - 30 - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.

Semestr: 5  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
6 15 30 - 30 - z/e
1 - 15 - - - z
4 - 15 - 30 - z
1 15 - - - - e
4 - 15 - 30 - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
13 30 90 - 30 - z/e
5 15 45 - - - z
7 - 45 - 30 - z
1 15 - - - - e
7 - 45 - 30 - z
ECTS
13
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
90 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
13
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
13
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
6 15 30 30 - - z/e
2 10 - 15 - - z
4 5 30 15 - - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
5 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ II
3 15 30 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
1 - - - - - z
2 - - - - - z
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
9 15 90 - 45 - z/e
6 - 30 - 45 - z
2 15 30 - - - z
1 - 30 - - - z
ECTS
9
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
90 godz.
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
9
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
9
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
9 45 30 - 30 - z/e
4 - 30 - 30 - z
1 15 - - - - e
2 30 - - - - z
4 - 30 - 30 - z
4 - 30 - 30 - z
2 - - - - - z
ECTS
9
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
9
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
ECTS
9
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
ECTS
9
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
8 15 90 - 30 - z/e
4 - 45 - 30 - z
4 - 45 - 30 - z
4 15 45 - - - z
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
90 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
HISTORIA SZTUKI
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 7  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
PRAKTYKA PRZEDDYPLOMOWA
30 - - - - - z
ECTS
30
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 8  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
23 15 75 - 90 - z/e
2 - 15 - - - z
15 - - - 90 - z
15 - - - 90 - z
3 15 30 - - - z
3 - 15 - - - z
2 - 15 - - - z
2 - 15 - - - z
ECTS
23
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
75 godz.
Projekt
90 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
90 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
5 - - - - - z
PRAWO W PROCESIE INWESTYCYJNYM. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH
2 15 - - - - e
Powrót do strony głównej