Biotechnologia > Biotechnologia molekularna
Pobierz listę (XLS)

Biotechnologia

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2020/2021

Semestr: 1  (2020/2021 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
MATEMATYKA
11 45 45 - - - e
ECTS
11
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WPROWADZENIE DO WSPÓŁCZESNEJ BIOTECHNOLOGII
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA
5 30 15 - - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY CHEMII
6 30 30 - - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY BIOLOGII
4 30 - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2020/2021 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
GENERAL GENETICS
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MATEMATYKA
7 45 45 - - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNIKI INFORMACYJNE
3 - - 45 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA NIEORGANICZNA
7 30 15 45 - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA
7 15 15 30 - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BIOLOGIA KOMÓRKI
5 30 - 15 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 30 - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:
3 15 - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA ORGANICZNA
3 30 15 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MASZYNOZNAWSTWO I GRAFIKA INŻYNIERSKA
7 30 15 - 30 - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MIKROBIOLOGIA OGÓLNA
6 30 - 30 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA FIZYCZNA
9 45 30 - - 15 e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
6 15 - 60 - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
60 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
CHEMIA ORGANICZNA
4 30 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
LABORATORIUM CHEMII FIZYCZNEJ
6 - - 45 - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY TECHNOLOGII OGÓLNEJ
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA
4 30 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
APARATURA CHEMICZNA I BIOTECHNOLOGICZNA
3 30 - 15 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 5  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
METODY BADAŃ STRUKTURALNYCH
3 30 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ
6 - - 90 - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
90 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BIOCHEMIA
6 60 15 - - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
60 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BIOLOGIA MOLEKULARNA
3 30 - 30 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOPROCESOWA
3 30 15 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA ZWIĄZKÓW NATURALNYCH
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BIOFIZYKA
3 30 - - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I FARMACEUTYCZNYM
1 15 - - - - z
NOWOCZESNE METODY I APARATURA W MIKROBIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BIOINFORMATYKA
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
2 15 - 30 - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 30 - 15 - - z/e
2 30 - 15 - - e
2 30 - 15 - - e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOPROCESOWA
4 30 - 30 30 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BIOCHEMIA
4 - - 60 - 15 z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
60 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY INŻYNIERII GENETYCZNEJ
3 30 - 30 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRAKTYKA ZAWODOWA
6 - - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA
6 60 - 60 - 15 e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
60 godz.
Laboratorium
60 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 7  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
15 - - - - 30 z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
BIOREAKTORY
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MICROBE POWER AND DIVERSITY: IN HEALTH AND SOCIETY
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Biotechnologia molekularna

GENETYKA CZŁOWIEKA
3 15 - - - 15 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
IMMUNOLOGIA
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
MIKROBIOLOGIA II
5 30 - 45 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
45 godz.
Powrót do strony głównej