Chemia > Chemia materiałów
Pobierz listę (XLS)

Chemia

, II stopnia, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2020/2021

Semestr: 1  (2020/2021 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
KOMPETENCJE INFORMACYJNE II-STOPNIA
0 - - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pozyskiwanie i ochrona informacji naukowo-technicznej
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA CHEMICZNA
4 30 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Krystalografia
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Spektroskopia
4 30 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Nowoczesne metody syntezy
4 15 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Metodologia pracy doświadczalnej
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Metody matematyczne w chemii
2 15 15 - - - e
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Chemia materiałów

Chemia koordynacyjna
3 15 - - - 30 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
30 godz.
Chemiczna degradacja materiałów
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Analityka chemiczna i podstawy metrologii
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.

Semestr: 2  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.

Przedmioty z Specjalność: Chemia materiałów

Materiały kompozytowe
6 30 - 30 - 15 e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
Chemia metaloorganiczna
3 30 - - 15 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Mineralogia praktyczna
3 - - - 30 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Nanochemia
3 30 - - - 15 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Seminarium
15 godz.
Badania strukturalne
4 30 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Materiały specjalnego przeznaczenia
3 15 - - - 15 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Nanoskopia
6 30 - 30 - 15 z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.

Semestr: 3  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Seminarium dyplomowe
2 - - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
15 godz.
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
20 - - - - - z
ECTS
20
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
LABORATORIUM DYPLOMOWE
5 - - 75 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
75 godz.
Powrót do strony głównej