Budownictwo > Inżynieria transportu drogowego i kolejowego
Pobierz listę (XLS)

Budownictwo

, II stopnia, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2021/2022

Semestr: 1  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Szkolenie
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Technologia betonów II
4 15 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Hydraulika i hydrologia II
3 15 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka
3 15 10 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Mechanika budowli II
7 25 25 - - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
25 godz.
Ćwiczenia
25 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Fundamenty specjalne
4 15 20 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Geologia inżynieryjna
2 10 - 10 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zarządzanie i marketing
3 10 - - 10 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy metod komputerowych
4 15 - 15 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 15 10 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
BUDOWA DRÓG KOLEJOWYCH II
2 10 - - 10 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Mosty
4 20 - - 10 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Konstrukcje betonowe
8 30 20 - - - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Budowa dróg i autostrad II
3 15 10 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Budownictwo przemysłowe
3 15 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Dynamika budowli
7 30 20 - - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 20 - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Przedmioty w module:
Konstrukcje metalowe
10 30 20 - 20 - e
ECTS
10
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Projekt
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Konstrukcje betonowe
2 - 10 - 10 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Mosty
3 10 - - 10 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Inżynieria transportu drogowego i kolejowego

Geoinżynieria
1 10 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROJEKTOWANIE SKRZYŻOWAŃ I WĘZŁÓW DROGOWYCH
3 10 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROJEKTOWANIE LINII I WĘZŁÓW KOLEJOWYCH
3 10 - - 10 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUDOWA I EKSPLOATACJA DRÓG
2 10 - - 10 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Inżynieria ruchu kolejowego
1 10 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
UTRZYMANIE DRÓG SZYNOWYCH
3 10 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Praca dyplomowa
20 - - - - - z
ECTS
20
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Praca dyplomowa
20 - - - - - z
ECTS
20
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
4 - 36 - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB

Przedmioty z Specjalność: Inżynieria transportu drogowego i kolejowego

Organizacja i sterowanie ruchem drogowym
3 10 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Seminarium dyplomowe
4 - 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA, EKOLOGII I EKONOMIKI W DROGOWNICTWIE
3 15 10 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Powrót do strony głównej