Oceanotechnika > indywidualne studia badawcze
Pobierz listę (XLS)

Oceanotechnika

, II stopnia, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2021/2022

Semestr: 1  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Teoria optymalizacji
3 9 9 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
9 godz.
Ćwiczenia
9 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zaawansowane technologie w oceanotechnice
3 9 - 9 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
9 godz.
Laboratorium
9 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski dla inżynierów
2 - - - - 18 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Probabilistyka i procesy stochastyczne
3 9 9 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
9 godz.
Ćwiczenia
9 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Dynamika środowiska morskiego
4 18 - 9 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Laboratorium
9 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Analiza ryzyka systemów technicznych
4 18 9 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Ćwiczenia
9 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zarządzanie projektami
2 9 - - 9 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
9 godz.
Projekt
9 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zastosowania technologii cyfrowych w okrętownictwie
4 18 - 18 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Laboratorium
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Modelowanie i symulacja w technice
3 18 - 9 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Laboratorium
9 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Transport morski i intermodalny
2 18 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Komunikacja profesjonalna w j. angielskim
2 - 18 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z ISB: indywidualne studia badawcze

Budowa i eksploatacja urządzeń pomiarowych
5 15 - - 15 - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Optymalizacja właściwości napędowych i manewrowych
7 30 - 30 - - z
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Formy prezentacji wyników badawczych i naukowych
5 - - - - - z
Metodyka eksperymentu
5 15 - - - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Metody ekstrapolacji wyników badań modelowych
6 30 - 30 - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - - - - - z/e
2 18 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Przedmioty z ISB: indywidualne studia badawcze

Przygotowywanie publikacji naukowych
4 - - - - - z
Przygotowywanie wniosków o projekty badawcze
4 - - - - - z
Powrót do strony głównej