Pobierz listę (XLS)

Architektura

, II stopnia, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2021/2022

Semestr: 1  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
PROJEKT FORMY PRZESTRZENNEJ - SKALA 1:1
3 - - - 45 - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
JĘZYK OBCY
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
SZKOLENIA
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
5 45 30 - - - z/e
2 15 15 - - - z
3 30 15 - - - z
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
13 60 15 - 120 - z/e
1 - - - 15 - z
7 - - - 105 - z
2 30 - - - - e
2 15 15 - - - z
ECTS
13
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
60 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
120 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
13
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
13
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
6 30 30 - 30 - z/e
2 - - - 30 - z
2 15 15 - - - e
2 15 15 - - - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
FILOZOFIA I ESTETYKA
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
PROJEKTOWANIE FAKULTATYWNE I
2 - - - 30 - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
7 30 - - 60 - z/e
5 - - - 60 - z
2 30 - - - - e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
60 godz.
10 15 - 30 75 - z/e
1 15 - - - - e
6 - - - 60 - z
1 - - - 15 - z
2 - - 30 - - z
10 - 60 - 30 - z/e
4 - 15 - 30 - z
2 - 15 - - - z
4 - 30 - - - z
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
60 godz.
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB

Semestr: 3  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
ELECTIVE DESIGN II
4 - - - 60 - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Projekt
60 godz.
Przedmioty w module:
16 - 30 - 105 - z/e
3 - 30 - 15 - z
13 - - - 90 - z
ECTS
16
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
105 godz.
Przedmioty w module:
PRAKTYKA PRZEDDYPLOMOWA
4 - - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
5 - - - - - z
ETYKA ZAWODU ARCHITEKTA
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Powrót do strony głównej