Pomoc materialna dla studentów

https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/stypendia

Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci kształcący się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń stypendialnych takich jak:

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium socjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia                                

Informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Zapomoga losowa

Przyznawanie miejsca w Domach Studenckich PG

Zasady przyznawania miejsc, kwaterowania  oraz wzory dokumentów reguluje: „Regulamin Domów Studenckich”, http://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/kandydaci-na-studia1

 

Dział Spraw Studenckich
Centrum Studenckie Bratniak, pok. 212
tel. (+48 58) 347 12 10
ul. Siedlicka 4
80-222 Gdańsk
e-mail: dss@pg.gda.pl
http://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich