Pomoc materialna dla studentów

Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci kształcący się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

Świadczeń stypendialnych:

Zapomogę losową

Miejsca w Domach Studenckich PG - Zasady przyznawania miejsc, kwaterowania  oraz wzory dokumentów znajdują na stronie Działu Spraw Studenckich.

Dział Spraw Studenckich
Centrum Studenckie Bratniak, pok. 212
tel. (+48 58) 347 12 10
ul. Siedlicka 4
80-222 Gdańsk
e-mail: dss@pg.gda.pl