Centrum pomocy psychologicznej

Na uczelni działa Centrum Pomocy Psychologicznej. Bezpłatnie każdy student i doktorant może skorzystać z pomocy psychologa i psychoterapeuty. To przedsięwzięcie unikalne w skali regionu. 

https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/centrum-pomocy-psychologicznej

 

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej - poradnictwo zawodowe
    Budynek nr 23, Bratniak, pok. 204
    ul. Siedlicka 4
    80-222 Gdańsk
    tel. 58 347 28 84
    doradca zawodowy tel: 58 348 69 84

   strona internetowa: http://pg.edu.pl/biuro-karier
   e-mail: biuro.karier@pg.edu.pl

 

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej
    Budynek nr 23, Bratniak, pok. 215
    ul. Siedlicka 4
    80-222 Gdańsk
    tel. 58 347 19 06

   strona internetowa: https://samorzad.pg.edu.pl/
   e-mail: kontakt@sspg.pl