Lista przedmiotów

>

Semestr: 1

(2013/2014 - zimowy)
Nazwa przedmiotu ECTS W C L P S Zal.
ALGEBRA LINIOWA 3 15 15 0 0 0 z
ANALIZA MATEMATYCZNA 6 30 30 0 0 0 e
HIPERTEKST I HIPERMEDIA 3 15 0 6 20 0 z
HUMANISTYKA DLA INŻYNIERÓW 3 30 0 0 0 0 z
MATEMATYKA ELEMENTARNA 6 30 30 0 0 0 e
PODSTAWY PROGRAMOWANIA 5 30 0 15 20 0 z
WYTWARZANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH 4 15 0 0 15 0 e
Suma godzin: 316
Suma punktów: 30
>

Semestr: 2

(2013/2014 - letni)
Nazwa przedmiotu ECTS W C L P S Zal.
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH 5 30 0 15 15 0 e
JĘZYK ANGIELSKI I 1 0 30 0 0 0 z
MATEMATYKA DYSKRETNA 4 30 30 0 0 0 z
PODSTAWY ELEKTRONIKI I METROLOGII 3 30 0 30 0 0 z
PODSTAWY FIZYKI 3 30 15 0 0 0 e
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 4 15 0 10 30 0 z
SYSTEMY OPERACYJNE 5 30 0 30 0 0 e
UKŁADY CYFROWE 4 15 0 15 15 0 z
WYCHOWANIE FIZYCZNE I 1 0 30 0 0 0 z
Suma godzin: 445
Suma punktów: 30
>

Semestr: 3

(2014/2015 - zimowy)
Nazwa przedmiotu ECTS W C L P S Zal.
ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW 6 30 15 15 0 0 e
BAZY DANYCH 6 30 0 15 15 0 e
FIZYKA WSPÓŁCZESNA 3 15 0 15 0 0 z
GRAFIKA KOMPUTEROWA 4 30 0 15 0 0 e
JĘZYK ANGIELSKI II 1 0 30 0 0 0 z
JĘZYKI PROGRAMOWANIA 3 15 0 0 15 0 z
MULTIMEDIA I INTERFEJSY 3 15 0 15 0 0 z
PODSTAWY ANALIZY ALGORYTMÓW 3 15 15 0 0 0 z
WYCHOWANIE FIZYCZNE II 1 0 30 0 0 0 z
Suma godzin: 345
Suma punktów: 30
>

Semestr: 4

(2014/2015 - letni)
Nazwa przedmiotu ECTS W C L P S Zal.
JĘZYK ANGIELSKI III 1 0 30 0 0 0 z
METODY NUMERYCZNE 3 15 0 15 15 0 z
METODY PROBABILISTYCZNE W INFORMATYCE 4 30 15 15 0 0 z
PLATFORMY TECHNOLOGICZNE 3 15 0 30 0 0 z
PRZETWARZANIE ROZPROSZONE 5 15 0 30 15 0 z
SIECI KOMPUTEROWE-(INF) 3 30 0 0 0 0 e
SYSTEM OPERACYJNY MAC OS X i iOS 2 15 0 15 0 0 z
SYSTEMY WBUDOWANE I MIKROPROCESORY 4 15 0 30 0 0 e
SZTUCZNA INTELIGENCJA 5 30 0 15 15 0 e
Suma godzin: 405
Suma punktów: 30
>

Semestr: 5

(2015/2016 - zimowy)
Nazwa przedmiotu ECTS W C L P S Zal.
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA 5 30 0 30 0 0 e
JĘZYK ANGIELSKI IV 2 0 30 0 0 0 z
SIECI KOMPUTEROWE-(INF)-LABORATORIUM 1 0 0 15 0 0 z
SPOŁECZNE ASPEKTY INFORMATYKI 2 15 0 0 15 0 e
Suma godzin: 135
Suma punktów: 10
>

Semestr: 6

(2015/2016 - letni)
Nazwa przedmiotu ECTS W C L P S Zal.
REALIZACJA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO 3 15 0 0 15 0 e
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SIECI 5 15 0 30 0 0 e
ZARZĄDZANIE FIRMĄ INFORMATYCZNĄ 2 15 0 0 15 0 z
Suma godzin: 105
Suma punktów: 10
>

Semestr: 7

(2016/2017 - zimowy)
Nazwa przedmiotu ECTS W C L P S Zal.
PRAKTYKA 2 0 0 0 0 0 z
PRAKTYKA II 6 0 0 0 0 0 b
Suma godzin: 0
Suma punktów: 8
  • Forma zaliczenia- sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
  • Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
  • E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
  • ECTS - Uzyskiwane punkty ECTS
  • W - Godziny wykładów
  • L - Godziny laboratoriów
  • C - Godziny ćwiczeń
  • P - Godziny zajęć projektowych
  • S - Godziny seminarium
  • Zal. - Sposób zaliczenia