Stowarzyszenia studenckie

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

Samorząd Studencki PG
http://www.sspg.pl/

Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu SSPG (jako demokratycznie wybrany przedstawiciel studentów) ściśle współpracuje z organami Uczelni oraz Osiedlem Studenckim PG we wszystkich sprawach dotyczących naszych studentów. W praktyce Samorząd Studencki pełni rolę sejmiku samorządowego, związku zawodowego studentów i animatora kultury studenckiej.


ESN (Erasmus Student Network)

http://www.esn.pg.gda.pl

Organizacja non profit pomagająca studentom zagranicznym (Erasmusom i Mundusom) oraz polskim studentom chcącym wyjechać na wymianę studencką. Zajmuje się ona również uatrakcyjnianiem czasu Erasmusom jak i Studentom działającym w sekcji poprzez organizację wycieczek, projektów, kursów i imprez tematycznych.


IAESTE (International Association for the Students for Technical Experience)

http://www.iaeste.pl/

Jest to organizacja działająca w ponad 90 krajach całego świata, istniejąca od blisko 60 lat , niezależna, apolityczna, non-profit współpracująca z UNESCO, ONZ, EU oraz wieloma organizacjami edukacyjnymi.
Główną dziedziną działalności IAESTE jest wysyłanie studentów na PŁATNE ZAGRANICZNE praktyki zawodowe.


BEST (Board of European Students of Technology) Gdańsk

http://best.gdansk.pl/

BEST jest organizacją apolityczną, niedochodową, zarządzaną przez studentów, której oficjalnym językiem jest angielski. Obecnie istnieje 82 lokalne jednostki BEST-u w ponad 30 krajach Europy. BEST nastawiona jest na możliwość poznawania ludzi oraz świata. Po drugie przygotowuje wydarzenia naukowe, które pozwalają w europejskim gronie poszerzać horyzonty oraz daje dobry start w karierę poprzez licznie propagowane prezentacje firm, jak również cykle szkoleń.


ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management Local Group) LG Gdańsk

http://estiem.pl/

jest organizacją studencką działającą od 1999 roku na Politechnice Gdańskiej. Łączy aktywnych studentów kierunków inżynierskich i menedżerskich z 61 uczelni na terenie 25 państw europejskich. Realizuje szereg projektów, zdobywając doświadczenie i nowe umiejętności.


Studencki klub kajakowy Morzkulc

http://www.morzkulc.pg.gda.pl/

Klub działa już od 35 lat zrzeszając studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej. Celem jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na spływach organizowanych przez naszych członków.
Dla nowych członków organizowane jest coroczne szkolenie: "Szkoleniówka".
Nasi członkowie aktywnie biorą udział w organizacji zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich imprez kajakowych


Skalar - Underwater Club

http://www.skalar.pg.gda.pl/

Klub działa aktywnie od 25 lat, aktywnie promując turystykę podwodną. Są szkolenia na wszystkie stopnie nurkowe oraz specjalistyczne wg międzynarodowych standardów CMAS. Organizowane są sesje nurkowe w Bałtyku i jeziorach kaszubskich.


Fify – Studencki Klub Turystyczny PG

http://www.fify.pl/

"FIFY" istnieje od 1964 roku. W SKT PG "FIFY" uprawia się różne rodzaje turystyki. Do najbardziej popularnych należą: piesza, rowerowa, kajakowa i narciarska. Organizowanych jest bardzo dużo obozów, rajdów, wyjazdów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W czasie istnienia Klubu fify dotarły na wszystkie kontynenty, z Antarktydą włącznie. Największą organizowaną przez FIFY od 38 lat imprezą jest BAZUNA Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej. Jest to największa tego typu impreza organizowana przez gdańskie środowisko studenckie. Można zdobyć uprawnienia organizatora turystyki, a także wiele innych odznak i uprawnień turystyki kwalifikowanej.


Koła Naukowe

Organizacje Studenckie