Informacje dla studentów z niepłnosprawnościami

http://pg.gda.pl/info/niepelnosprawnosc/

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

inż. Tomasz Tołoczko
budynek Bratniak, pokój 210c
tel. +48 0-58/ 347 17 7
e-mail: tomasz.toloczko@pg.edu.pl