Studenci niepełnosprawni

http://pg.gda.pl/info/niepelnosprawnosc/

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr inż. Jakub Olczak
budynek Bratniak, pokój 213
tel. +48 0-58/ 347 13 13
e-mail: jakub.olczak@pg.gda.pl