Wykaz skrótów:

WA Wydział Architektury
WCh Wydział Chemiczny
WETI Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
WEiA Wydział Elektrotechniki i Automatyki
WFTiMS Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
WILiŚ Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
WIMiO Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
WM* Wydział Mechaniczny (aktualnie WIMiO)
WOiO* Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (aktualnie WIMiO)
WZiE Wydział Zarządzania i Ekonomii

*WM i WOiO zostały połączone w WIMiO z dniem 1.01.2021 r.

Wyszukiwarka kierunków studiów