Zespół ds. katalogu ECTS

Rektor PG powołał na kadencję 2020-2024 Zespół ds. katalogu ECTS (Pismo okólne nr 55/2020 z 5 listopada 2020 r.). 

Skład Zespołu

1 dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG przewodniczący 
2 dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG koordynator WA 
3 dr inż. Łukasz Ponikiewski koordynator WCh 
4 mgr inż. Krystyna Dziubich koordynator WETI 
5 dr inż. Marek Wołoszyk, doc. PG koordynator WEiA 
6 mgr Anna Lubaczewska koordynator WFTiMS 
7 dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG koordynator WILiŚ 
8 dr inż. Marek Chodnicki koordynator WM i kierunku międzywydziałowego Inżynieria materiałowa 
9 dr inż. Aleksander Kniat koordynator WOiO 
10 dr Danuta Rusiecka koordynator WZiE 
11 mgr Tomasz Stecewicz koordynator kierunku międzywydziałowego Energetyka 
12 mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria biomedyczna 
14 dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Technologie kosmiczne i satelitarne 
15 dr hab. inż. Piotr Borowiecki, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria danych
16 dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria morska i brzegowa
17 mgr Dorota Horowska koordynator CJO 
18 dr Hanna Guze koordynator CNMiKnO 
19 mgr Kazimierz Rozwadowski koordynator CSA PG

Z Zespołem współpracują (w ramach swoich kompetencji)

1 mgr inż. Jolanta Wichorowska-Kwaśniewska CUI
2 mgr inż. Marek Joskowski CUI
3 mgr inż. Agnieszka Krysiak DK
4 mgr inż. Karolina Grygiel DK
5 mgr inż. Marta Jankowska DZJ
6 dr inż. Agnieszka Lendzion DZJ

 

Zespół odpowiedzialny jest za publikowanie informacji w katalogu ECTS o programach studiów: 

  • w przypadku wydziałowego koordynatora – na kierunkach studiów realizowanych na danym wydziale, z wyłączeniem międzywydziałowych kierunków, w tym koordynowanie wypełniania kart przedmiotów na tych kierunkach studiów (realizowanych przez pracowników danego wydziału i pracowników zewnętrznych – spoza wydziału i Uczelni);
  • w przypadku koordynatora kierunku międzywydziałowego – na międzywydziałowym kierunku studiów, w tym koordynowanie wypełniania kart przedmiotów na tym kierunku studiów (realizowanych przez pracowników wydziałów jak również przez pracowników zewnętrznych, uczestniczących w prowadzeniu danego międzywydziałowego kierunku);
  • w przypadku koordynatora z centrum dydaktycznego – realizowanych w ramach przedmiotów prowadzonych przez dane centrum dydaktyczne na właściwych kierunkach studiów.

Ponadto koordynatorzy ds. katalogu ECTS współpracują z koordynatorami ds. programów studiów w ramach właściwych kierunków studiów.