Zespół ds. katalogu ECTS

Rektor PG powołał na kadencję 2020-2024 Zespół ds. katalogu ECTS (Pismo okólne nr 25/2021 z 23 kwietnia 2021 r.). 

Skład Zespołu

1 dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG przewodniczący 
2 dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG koordynator WA 
3 dr inż. Łukasz Ponikiewski koordynator WCh 
4 mgr inż. Krystyna Dziubich koordynator WETI 
5 dr inż. Marek Wołoszyk, prof. PG koordynator WEiA 
6 mgr inż. Irena Datta koordynator WFTiMS 
7 dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG koordynator WILiŚ 
8 dr inż. Marek Chodnicki koordynator WM i kierunku międzywydziałowego Inżynieria materiałowa 
9 dr inż. Aleksander Kniat koordynator WOiO 
10 dr Danuta Rusiecka koordynator WZiE 
11 dr hab. inż. Jan Wajs, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Energetyka 
12 mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria biomedyczna 
13 dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Technologie kosmiczne i satelitarne 
14 dr hab. inż. Piotr Borowiecki, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria danych
15 dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria materiałowa
16 dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria morska i brzegowa
17 mgr Dorota Horowska koordynator CJO 
18 dr Hanna Guze koordynator CNMiKnO 
19 mgr Kazimierz Rozwadowski koordynator CSA PG
20 mgr inż. Jolanta Wichorowska-Kwaśniewska CUI
21 mgr inż. Marek Joskowski CUI
22 mgr inż. Agnieszka Krysiak DK
23 mgr inż. Karolina Grygiel DK
24 mgr Barbara Urbańska DMWA
25 mgr inż. Marta Jankowska DZJ
26 dr inż. Agnieszka Lendzion DZJ

 

Zakres odpowiedzialności dla Zespołu ds. katalogu ECTS

  1. Zespół odpowiedzialny jest za publikowanie informacji w katalogu ECTS o zatwierdzonych programach studiów oraz dbanie o prezentowanie tam aktualnych treści programowych, w tym anglojęzycznych
  2. Koordynator ds. katalogu ECTS:
  • współpracuje z koordynatorami ds. programów studiów oraz pracownikami dziekanatu w ramach właściwych kierunków studiów w zakresie prawidłowego przygotowania treści programowych, w tym definicji przedmiotów i kursów oraz właściwego ich publikowania w katalogu ECTS,
  • współpracuje z nauczycielami odpowiedzialnymi za opracowanie treści kart przedmiotów w zakresie wypełniania kart przedmiotów, 
  • współpracuje z przedstawicielami Wydziałowych Rad Studentów w zakresie poprawności publikowanych kart przedmiotów, 
  • weryfikuje treści kart przedmiotów w portalu Moja PG i decyduje o ich publikacji w katalogu ECTS,
  • odpowiada za przeprowadzenie cząstkowej weryfikacji efektów uczenia się na podstawie analizy treści kart przedmiotów, w tym zgodności kierunkowych efektów uczenia się w programie studiów oraz przekazanie wyników weryfikacji do komisji programowej w wyznaczonym przez komisję terminie.