Zespół ds. katalogu ECTS

Rektor PG powołał na kadencję 2020-2024 Zespół ds. katalogu ECTS (Pismo okólne nr 52/2021 z 10 listopada 2021 r.). 

Aktualny skład zespołu przedstawia Pismo okólne nr nr 16/2022 z 26 kwietnia 2022 r.

Skład Zespołu

1 dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG przewodniczący 
2 dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG koordynator WA 
3 dr hab.inż. Łukasz Ponikiewski, prof. PG koordynator WCh 
4 mgr inż. Krystyna Dziubich koordynator WETI 
5 dr inż. Marek Wołoszyk, prof. PG koordynator WEiA 
6 mgr inż. Irena Datta koordynator WFTiMS 
7 dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG koordynator WILiŚ 
8 dr hab. inż. Rafał Hein, prof. PG koordynator WIMiO
9 dr Aniela Mikulska koordynator WZiE 
10 dr hab. inż. Jan Wajs, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Energetyka 
11 dr inż. Magdalena Mazur-Milecka koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria biomedyczna 
12 dr hab. inż. Robert Janczewski, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria danych
13 dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria materiałowa
14 dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Inżynieria morska i brzegowa
15 dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. PG koordynator kierunku międzywydziałowego Technologie kosmiczne i satelitarne 
16 mgr Dorota Horowska koordynator CJO 
17 dr Hanna Guze koordynator CNMiKnO 
18 mgr Kazimierz Rozwadowski koordynator CSA PG
19 mgr inż. Agnieszka Krysiak DK
20 mgr inż. Karolina Grygiel DK
21 mgr inż. Marta Jankowska DZJ
22 mgr Barbara Urbańska DZJ
23 mgr inż. Jolanta Wichorowska-Kwaśniewska CUI
24 mgr inż. Marek Joskowski CUI

 

Zakres odpowiedzialności dla Zespołu ds. katalogu ECTS

  1. Zespół odpowiedzialny jest za publikowanie informacji w katalogu ECTS o zatwierdzonych programach studiów oraz dbanie o prezentowanie tam aktualnych treści programowych, w tym anglojęzycznych
  2. Koordynator ds. katalogu ECTS:
  • współpracuje z koordynatorami ds. programów studiów oraz pracownikami dziekanatu w ramach właściwych kierunków studiów w zakresie prawidłowego przygotowania treści programowych, w tym definicji przedmiotów i kursów oraz właściwego ich publikowania w katalogu ECTS,
  • współpracuje z nauczycielami odpowiedzialnymi za opracowanie treści kart przedmiotów w zakresie wypełniania kart przedmiotów, 
  • współpracuje z przedstawicielami Wydziałowych Rad Studentów w zakresie poprawności publikowanych kart przedmiotów, 
  • weryfikuje treści kart przedmiotów w portalu Moja PG i decyduje o ich publikacji w katalogu ECTS,
  • odpowiada za przeprowadzenie cząstkowej weryfikacji efektów uczenia się na podstawie analizy treści kart przedmiotów, w tym zgodności kierunkowych efektów uczenia się w programie studiów oraz przekazanie wyników weryfikacji do komisji programowej w wyznaczonym przez komisję terminie.