Wykaz skrótów:

WA Wydział Architektury
WCh Wydział Chemiczny
WETI Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
WEiA Wydział Elektrotechniki i Automatyki
WFTiMS Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
WILiŚ Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
WIMiO Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
WZiE Wydział Zarządzania i Ekonomii

 

Wyszukiwarka kierunków studiów