Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Fizyka Techniczna

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 97 - Kierunek: Fizyka Techniczna
  • 214 - Specjalność: Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  • 210 - Specjalność: Informatyka stosowana
  • 210 - Specjalność: Fizyka stosowana

Praktyka zawodowa:

  • Zasada i forma zgodnie z Regulaminem praktyk WFTIMS PG

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

- uzyskanie 210 punktów ECTS,
- przygotowanie i zaliczenie projektu dyplomowego,
- zdanie egzaminu dyplomowego

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Fizyka techniczna otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada szeroką wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki wyższej oraz informatyki, a także wybranych nauk technicznych. Wiedza ta oraz umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie licznych zajęć laboratoryjnych i praktyki zawodowej, umożliwiają mu zrozumienie, opis i modelowanie zjawisk fizycznych, a także efektywne wykorzystywanie współczesnej aparatury pomiarowej, systemów diagnozowania i przetwarzania informacji oraz technik obliczeniowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach innowacyjnych oraz laboratoriach przemysłowych na stanowiskach wymagających umiejętności rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i nauk technicznych. Wykształcenie uzyskane w trakcie studiów I stopnia umożliwia mu również kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku Fizyka techniczna oraz na innych wybranych kierunkach.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Małgorzata Franz
malobaro@pg.edu.pl
Powrót do strony głównej