Oceanotechnika > budowa okrętów
Pobierz listę (XLS)

Oceanotechnika

, I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2021/2022

Semestr: 1  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł humanistyczno-społeczny I
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 2  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Mechanika I
5 20 20 - - - z/e
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Przedmioty w module:
Materiałoznawstwo
7 - - - - - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Język obcy I
2 - 20 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
20 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 3  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Mechanika II
15 - - - - - z/e
ECTS
15
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Propedeutyka oceanotechniki i okrętownictwa
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Język obcy II
2 - 20 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
20 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 4  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Język obcy III
4 - 40 - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
40 godz.
Przedmioty w module:

Przedmioty z Specjalność: budowa okrętów

Podstawy budowy okrętu
12 - - - - - z/e
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Hydromechanika i teoria okrętu
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 5  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: budowa okrętów

Projektowanie i konstrukcja okrętu I
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Techniki wytwarzania okrętu I
14 - - - - - z/e
ECTS
14
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 6  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: budowa okrętów

Budowa okrętów i obiektów oceanotechnicznych I
8 - - - - - z/e
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Techniki wytwarzania okrętu II
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Projektowanie i konstrukacja okrętu II
14 - - - - - z/e
ECTS
14
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 7  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: budowa okrętów

Wybrane zagadnienia oceanotechniki I
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Budowa okrętów i obiektów oceanotechnicznych II
14 - - - - - z/e
ECTS
14
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 8  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł humanistyczno-społeczny II
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Przedmioty z Specjalność: budowa okrętów

Wybrane zagadnienia oceanotechniki II
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Powrót do strony głównej