Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Technologie wodorowe i elektromobilność

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

    210

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie, 160 godzin, 6 punktów ECTS

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym regulaminem odbywania praktyk zawodowych.

Praktyki są organizowane przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, złożenie projektu dyplomowego i uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent po zakończeniu studiów będzie poosiadać podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii, informatyki i innych obszarów nauki niezbędną dla inżyniera elektryka specjalisty z obszaru technologii wodorowych i elektromobilności. Absolwent posiadać będzie wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania, budowy oraz diagnostyki przekształtników energoelektronicznych, projektowania układów sterujących napędami elektrycznymi dla samochodów elektrycznych i pojazdów trakcyjnych, utrzymania magazynów energii elektrycznej, prostowników dedykowanych do baterii elektrochemicznych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Absolwent będzie posiadał wiedzę z sieci i systemów elektroenergetycznych, elektrochemii, elektromobilności, techniki wysokich napięć, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwa funkcjonalnego w instalacjach wodorowych, elektroniki i energoelektroniki, maszyn i napędu elektrycznego, trakcji elektrycznej, sterowania i sterowników programowalnych, instalacji elektrycznych oraz przemysłowych sieci informatycznych. Będzie potrafił posługiwać się techniką komputerową, w szczególności w odniesieniu do: technologii informacyjnych, symulacji komputerowych, programowania obiektowego, cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania i programowania urządzeń energoelektronicznych i sterujących, a także komputerowo wspomaganego projektowania w zakresie modelowania procesów wodorowych w instalacjach Industry 4.0 z wykorzystaniem urządzeń IoT i sieci blockchain.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Marcin Śliwiński
marcin.sliwinski@pg.edu.pl
(58) 347 12 81
Powrót do strony głównej