Automatyka, robotyka i systemy sterowania > Systemy sterowania i wspomagania decyzji
Pobierz listę (XLS)

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

, II stopnia, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
METODY OPTYMALIZACJI
5 30 - 10 10 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW
3 20 - 10 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
AUTOMATYKA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
4 20 - 10 10 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TEORIA STEROWANIA
5 30 10 10 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA
3 30 - 10 10 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
3 10 - - - 10 z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
4 10 - - - 10 z/e
4 10 - - - 10 z
4 10 - - - 10 z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB

Semestr: 2  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Projekt zespołowy
4 - - - 20 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ROBOTYKA I SYSTEMY MECHATRONIKI
2 10 - 10 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SYSTEMY STEROWANIA I WSPOMAGANIA DECYZJI
2 10 - 10 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
3 20 - 10 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
2 - 18 - - - z/e
2 - 18 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:
5 10 - 10 - - z/e
5 10 - 10 - - z
5 10 - 10 - - z
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB

Przedmioty z Specjalność: Systemy sterowania i wspomagania decyzji

MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA W SYSTEMACH STEROWANIA
4 20 - 20 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SYSTEMY STEROWANIA I WSPOMAGANIA DECYZJI
7 20 - 20 10 - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Projekt
10 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 3  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
2 10 - - - 10 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Praca dyplomowa
20 - - - - - z
ECTS
20
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
2 - 18 - - - z/e
2 - 18 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:
Przedmiot humanistyczno-społeczny E/AiR niest IIst 3sem.
2 10 - - - 10 z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Przedmioty w module:

Przedmioty z Specjalność: Systemy sterowania i wspomagania decyzji

SYSTEMY INŻYNIERII WIEDZY
3 10 - 20 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
STRUKTURY I ALGORYTMY STEROWANIA
4 10 10 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Powrót do strony głównej