Inżynieria środowiska > Inżynieria sanitarna
Pobierz listę (XLS)

Inżynieria środowiska

, II stopnia, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Inżynieria sanitarna

szolenie
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Gospodarka wodno-ściekowa
4 20 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Drogi i ulice
3 15 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Statystyka
4 15 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Automatyka w inżynierii środowiska
3 15 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTALACYJNYCH
2 10 - - 10 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Planowanie przestrzenne z projektem zespołowym
4 20 - - 10 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zasoby i ujęcia wód podziemnych
3 15 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA ŚRODOWISKA
4 15 15 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Fotogrametria i teledetekcja
3 10 10 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Inżynieria sanitarna

3 10 10 - - - z/e
3 10 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Optymalizacja systemów inżynierskich
4 20 - 10 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Gospodarka komunalna
3 10 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Naturalne metody oczyszczania ścieków
3 10 10 - 10 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wentylacja i klimatyzacja II
4 10 10 - 10 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Modelowanie systemów wodociądowych
5 15 15 10 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Ochrona przeciwpowodziowa
4 15 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zarządzanie i monitoring środowiska
4 10 20 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Inżynieria sanitarna

4 15 15 - - - z/e
4 15 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
3 15 - 10 - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 20 - - 15 - z/e
4 20 - - 15 - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Projekt
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
3 15 - - 10 - z/e
3 15 - - 10 - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
5 25 15 - - - z/e
5 25 15 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
25 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
25 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
3 10 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Składowiska odpadów
3 20 - - 10 - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Kanalizacja (z projektem komputerowym)
5 15 10 10 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Inżynieria sanitarna

Praca dyplomowa
20 - - - - - z
ECTS
20
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Praca dyplomowa
20 - - - - - z
ECTS
20
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
2 20 - - - - z/e
2 20 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
4 - - - - 30 z/e
4 - - - - 30 z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 - 36 - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła ciepła
4 25 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
25 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Powrót do strony głównej