Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria danych

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 136 - Kierunek: Inżynieria danych
  • 182 - Strumień: Big data in business management
  • 212 - Profil: Intelligent data processing
  • 212 - Profil: Data exploration in management
  • 182 - Strumień: Creating big data solutions
  • 212 - Profil: Data exploration in management
  • 212 - Profil: Intelligent data processing

Praktyka zawodowa:

Praktyki w wymiarze 160 godzin zgodnie z zasadami określonymi przez Regulamin Praktyk

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga:

1) osiągnięcia określonych w programie studiów efektów uczenia się i liczby 212 punktów ECTS,

2) odbycia praktyk (związane z zaliczeniem odpowiedniego przedmiotu w programie studiów),

3) pozytywnej oceny projektu zespołowego dyplomowego inżynierskiego, który podlega procesowi recenzji oraz weryfikacji antyplagiatowej,

4) uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku Inżynieria danych jest przygotowany do uczestniczenia w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych, związanych z projektowaniem narzędzi informatycznych usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych. Dysponuje wiedzą z wielu obszarów, a w szczególności z zakresu: matematyki, statystyki, ekonomii, informatyki i zarazem posiada umiejętności analitycznego myślenia. Ponadto posiada predyspozycje do komunikacji pomiędzy osobami zajmującymi się projektowaniem narzędzi IT a kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa. Umie przedstawić wyniki prac oraz propozycje osobom zarządzającym i/lub pracownikom działów IT w sposób jasny i zrozumiały za pomocą odpowiednich raportów lub wizualizacji.

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Anna Trzaskowska
anna.trzaskowska@pg.edu.pl
Powrót do strony głównej