Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Automatyka, cybernetyka i robotyka (studia w jęz. angielskim)

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  3

Liczba punktów ECTS:

 • 71 - Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka (studia w jęz. angielskim)
 • 79 - Tor I: T5
 • 87 - Tor II: T3
 • 95 - Specjalność: Computer Control Systems
 • 87 - Tor II: T5
 • 95 - Specjalność: Computer Control Systems
 • 79 - Tor I: T10
 • 87 - Tor II: T12
 • 95 - Specjalność: Robotics & Decision Systems
 • 87 - Tor II: T10
 • 95 - Specjalność: Robotics & Decision Systems
 • 79 - Tor I: T9
 • 87 - Tor II: T10
 • 95 - Specjalność: Computer Control Systems
 • 95 - Specjalność: Robotics & Decision Systems
 • 87 - Tor II: T3
 • 95 - Specjalność: Computer Control Systems
 • 95 - Specjalność: Robotics & Decision Systems
 • 87 - Tor II: T12
 • 95 - Specjalność: Robotics & Decision Systems
 • 95 - Specjalność: Computer Control Systems
 • 87 - Tor II: T5
 • 95 - Specjalność: Computer Control Systems
 • 95 - Specjalność: Robotics & Decision Systems
 • 79 - Tor I: T12
 • 87 - Tor II: T10
 • 95 - Specjalność: Robotics & Decision Systems
 • 87 - Tor II: T12
 • 95 - Specjalność: Robotics & Decision Systems
 • 79 - Tor I: T3
 • 87 - Tor II: T5
 • 95 - Specjalność: Computer Control Systems
 • 87 - Tor II: T3
 • 95 - Specjalność: Computer Control Systems

Praktyka zawodowa:

Przewidywany jest w formie modułu opcjonalnego długoterminowy staż badawczo-przemysłowy o czasie trwania min. 26 tygodni. Staż odbywa się w oparciu o Regulamin długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 1. zdobyć określoną w programie studiów liczbę punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 2. przygotować magisterską pracę dyplomową i uzyskać za tą pracę pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
 3. zdać magisterski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka jest przygotowany do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej automatyzacji i robotyki. W czasie studiów uzyskuje on wiedzę potrzebną do twórczego działania w zakresie wykorzystania właściwych metod projektowania i konstrukcji układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych oraz oprogramowania robotów i zautomatyzowanych centrów obróbczych. Magister inżynier automatyk posiada wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych. Jest on także przygotowany do pracy przy instalowaniu i obsłudze zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe. Absolwent posiada ponadto umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Kończący pięcioletnie studia magisterskie automatyk posiada także wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Nabyte umiejętności stwarzają możliwość podejmowania pracy praktycznie we wszystkich rodzajach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym, przetwórstwie chemicznym, przemyśle mechanicznym, samochodowym i wielu innych.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Marcin Ciołek
marciole@pg.edu.pl
(58) 347 25 32
Powrót do strony głównej