Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 31 - Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne
  • 86 - Specjalność: Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa
  • 96 - Specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
  • 73 - Specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej
  • 84 - Specjalność: Morskie systemy satelitarne i kosmiczne

Praktyka zawodowa:

Nie dotyczy.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

  1. Uzyskać określoną w programie studiów wymaganą liczbę punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów.
  2. Przygotować magisterską pracę dyplomową i uzyskać za tę pracę pozytywne oceny opiekuna i recenzenta.
  3. Zdać magisterski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zagadnień specjalistycznych powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, jak opisano to w celach kształcenia.

W związku z dynamizującym się rozwojem kosmicznego sektora polskiej gospodarki w ostatnim okresie, także na Pomorzu, związanym także z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. roku oraz powołaniem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) w 2015 r. siedzibą w Gdańsku, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku studiów Technologie kosmiczne i satelitarne będą szerokie. Będą mogli być oni zatrudnieni w uczelniach, jednostkach naukowych i innych podmiotach realizujących prace badawcze i badawczo-rozwojowe z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych, jak również w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tej branży, w tym zarówno w korporacjach międzynarodowych z dużym doświadczeniem w branży kosmicznej na poziomie europejskim, coraz liczniej otwierających swoje oddziały w naszym kraju, jak i w mniejszych podmiotach prowadzących działalność w zakresie m. in. projektowania konstrukcji kosmicznych i satelitarnych, zastosowań komunikacji, nawigacji i teledetekcji satelitarnej, w tym w branży geodezyjnej, kartograficznej, geoinformatycznej czy usług telekomunikacyjnych, a także w zakresie zastosowań zaawansowanych rozwiązań informatycznych, mechanicznych i mechatronicznych.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt
edmund.wittbrodt@pg.edu.pl
Powrót do strony głównej