Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Elektronika i telekomunikacja

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  3

Liczba punktów ECTS:

 • 59 - Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
 • 95 - Specjalność: Systemy mikroelektroniczne
 • 95 - Specjalność: Systemy wbudowane czasu rzeczywistego
 • 95 - Specjalność: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
 • 95 - Specjalność: Systemy i sieci radiokomunikacyjne
 • 95 - Specjalność: Komputerowe systemy elektroniczne
 • 95 - Specjalność: Sieci i systemy teleinformacyjne
 • 95 - Specjalność: Inżynieria dźwięku i obrazu
 • 95 - Specjalność: Optoelektronika

Praktyka zawodowa:

Przewidywany jest w formie modułu opcjonalnego długoterminowy staż badawczo-przemysłowy o czasie trwania min. 26 tygodni. Staż odbywa się w oparciu o Regulamin długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 1. Uzyskać określoną w programie studiów wymaganą liczbę punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 2. Przygotować magisterską pracę dyplomową i uzyskać za tą pracę pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
 3. Zdać magisterski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent ma zaawansowaną kierunkową wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie elektroniki, jak i telekomunikacji, a jednocześnie ugruntowaną wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od wybranej specjalności. Może specjalizować się w inżynierii komunikacji bezprzewodowej, komputerowych systemach elektronicznych, optoelektronice, systemach mikroelektronicznych, systemach czasu rzeczywistego, inżynierii dźwięku i obrazu, systemach i sieciach radiokomunikacyjnych, sieciach i systemach teleinformacyjnych. Jest przygotowany do twórczej realizacji zaawansowanych projektów i podejmowania samodzielnych decyzji, pracy w zespołach rozwijających technologie elektroniczne i telekomunikacyjne na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Jest on także przygotowany do podejmowania prac w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw, w instytutach badawczych i naukowych. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Grzegorz Lentka
grzlentk@pg.edu.pl
(58) 347 21 97
Powrót do strony głównej