Analityka gospodarcza > ANALITYK DANYCH
Pobierz listę (XLS)

Analityka gospodarcza

, II stopnia, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2023/2024

Semestr: 1  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
DEMOGRAFIA
4 15 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ANALIZA DANYCH - PROJEKT ZESPOŁOWY
5 15 - 45 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU FINANSOWYM
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MIKROEKONOMETRIA
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MODELOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH
5 30 - 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
STATYSTYKA PUBLICZNA
4 15 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
INWESTYCJE ALTERNATYWNE
4 15 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
3 - - - - - z/e
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
5 30 - 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
EKONOMETRIA PRZESTRZENNA - PROJEKT ZESPOŁOWY
4 15 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TEORIE WZROSTU GOSPODARCZEGO I KONWERGENCJI
3 15 - 30 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
STATYSTYKA UBEZPIECZENIOWA
4 15 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
4 15 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INTEGRACJA GOSPODARCZA EUROPY
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - PROJEKT ZESPOŁOWY
2 - - 30 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY 2
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
3 15 - 30 - - z/e
3 15 - 30 - - e
3 15 - 30 - - e
3 15 - 30 - - e
3 15 - 30 - - e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
RACHUNEK KOSZTÓW
4 15 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
SEMINARIUM DYPLOMOWE 1
2 - - - - 30 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
EKONOMETRIA FINANSOWA
4 30 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.

Przedmioty z Specjalność: ANALITYK DANYCH

WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH
4 15 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
ANALIZA DANYCH Z R I PYTHON
4 - - 45 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
ZAAWANSOWANE METODY PROGNOZOWANIA
3 - - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
BIG DATA
4 15 - 45 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
45 godz.

Semestr: 4  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
OTWARTY BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
3 - 45 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
45 godz.
Przedmioty w module:
3 15 - 30 - - z/e
3 15 - 30 - - e
3 15 - 30 - - e
3 15 - 30 - - e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
PRACA DYPLOMOWA
20 - - - - - z
ECTS
20
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
NEGOCJACJE I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
SEMINARIUM DYPLOMOWE 2
1 - - - - 15 z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
15 godz.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
1 - 15 - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Powrót do strony głównej