Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 71 - Kierunek: Automatyka, robotyka i systemy sterowania
  • 89 - Specjalność: Systemy sterowania i wspomagania decyzji
  • 89 - Specjalność: Informatyka w Systemach Sterowania
  • 91 - Specjalność: Robotyka i Systemy Mechatroniki
  • 91 - Specjalność: Automatyka Przemysłowa

Praktyka zawodowa:

praktyka nie jest wymagana

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, przygotowanie pracy dyplomowej i uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Poznają problematykę technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz nabywają umiejętność rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Staja się zdolni do kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznych oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn
miroslaw.woloszyn@pg.edu.pl
(58) 347 24 35
Powrót do strony głównej