Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2024 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 157 - Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka
  • 199 - Strumień: Systemy decyzyjne i robotyka
  • 214 - Profil: Systemy decyzyjne i robotyka
  • 199 - Strumień: Systemy automatyki
  • 214 - Profil: Systemy automatyki

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie, 2 p. ECTS.
Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z wydziałowym Regulaminem praktyk zawodowych. Stanowi ona integralną część programu nauczania i podlega zaliczeniu.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

  1. zdobyć 211 punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
  2. wykonać inżynierski projekt dyplomowy i uzyskać za ten projekt pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
  3. zdać inżynierski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle na stanowiskach związanych z uruchamianiem i utrzymaniem zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz komputerowych systemów zarządzania obiektami przemysłowymi lub usługowymi, jak również z programowaniem sterowników przemysłowych i komputerów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Marcin Ciołek
marciole@pg.edu.pl
(58) 347 25 32
Powrót do strony głównej