Oceanotechnika > Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne
Pobierz listę (XLS)

Oceanotechnika

, I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2020/2021

Semestr: 1  (2020/2021 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 20 - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
6 50 - - - 10 z/e
2 10 - - - 10 z
2 20 - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
50 godz.
Seminarium
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
0 - - - - - z/e
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
Grafika inżynierska I
3 10 - - 20 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka I
9 30 40 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
40 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Fizyka I
4 20 20 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2020/2021 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
5 20 20 - - - z/e
5 20 20 - - - z
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
4 - - 40 - - z/e
2 - - 20 - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Laboratorium
40 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Fizyka II
3 10 - 10 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka II
9 30 40 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
40 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Grafika inzynierska II
4 10 - - 30 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
6 40 - - - - z/e
3 20 - - - - z
3 20 - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
40 godz.
10 - - - - - z/e
1 10 - - - - z
7 30 20 10 - - z
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Informatyka
4 10 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Elektrotechnika i elektronika
4 20 10 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Termodynamika
5 20 10 10 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Automatyka
4 20 10 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy Konstrukcji Maszyn I
4 20 10 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Ochrona środowiska
3 20 - - - 10 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zastosowanie metod numerycznych
2 10 10 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne

Podstawy wytwarzania maszyn
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Urządzenia okrętowe I
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 5  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Język angielski I
4 - 40 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
40 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne

Silniki cieplne
8 - - - - - z/e
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Automatyka systemów i maszyn
7 - - - - - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 6  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Praktyka zawodowa
6 - - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski II
4 - 40 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Ćwiczenia
40 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne

Urządzenia okrętowe II
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia siłowni i urządzeń okrętowych I
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Siłownie okrętowe I
7 - - - - - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 7  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne

Siłownie okrętowe II
7 - - - - - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia siłowni i urządzeń okrętowych II
8 - - - - - z/e
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia oceanotechniki I
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 8  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 - - - - - z/e
2 10 - - - - z
1 - 10 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Przedmioty z Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne

Wybrane zagadnienia oceanotechniki II
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Wybrane zagadnienia siłowni i urządzeń okrętowych III
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Powrót do strony głównej