Pobierz listę (XLS)

Zielone technologie

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2021/2022

Semestr: 1  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Chemia nieorganiczna
4 30 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka
10 45 45 - - - e
ECTS
10
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Informatyka i obróbka danych
4 15 - 45 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Fizyka
6 30 15 30 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Maszynoznawstwo i grafika inżynierska
4 15 - - 30 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wstęp do wiedzy o środowisku
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Fizyka
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Ekologia i ochrona środowiska
4 30 - - - 30 z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Seminarium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zarządzanie i ekonomia
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Biologia środowiska
5 15 - 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY I
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Matematyka
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia fizyczna
7 30 15 45 - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wychowanie fizyczne
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia środowiska
6 30 - 30 - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Przepisy prawne w ochronie środowiska
3 15 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Chemia organiczna
7 45 30 15 - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY II
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Chemia organiczna
4 - - 60 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Mikrobiologia
4 30 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wychowanie fizyczne
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Geologia i hydrologia
3 15 - - - 15 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Metody badań strukturalnych
4 30 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INŻYNIERIA PROCESOWA
7 30 - 30 45 - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia fizyczna
6 30 15 45 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 5  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY III
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Komputerowe wspomaganie projektowania
3 - - - 45 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy termodynamiki i przepływu ciepła
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Automatyka i kontrola procesów technologicznych
6 30 - 30 - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy technologii chemicznej
6 15 - 30 15 - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia analityczna
9 30 - 60 - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY IV
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
PODSTAWY BIOCHEMII
3 30 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRAWNE I TECHNICZNE METODY OCHRONY WODY
4 30 - 15 - 15 e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Technologie remediacji środowiska
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Gospodarka odpadami i utylizacja odpadów komunalnych
5 30 - 15 - 15 e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Technologie oczyszczania powietrza
4 15 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRAKTYKA ZAWODOWA
6 - - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Fizyczne i chemiczne podstawy generowania energii
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 7  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
5 45 - 30 - - z/e
1 15 - - - - z
3 30 - 15 - - z
5 30 - 30 - 15 z
2 30 - - - - z
2 15 - 15 - - z
5 15 - 45 - 15 z
3 30 - 15 - - z
1 15 - - - - z
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Seminarium
15 godz.
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ekotoksykologia
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
15 - - - - 30 z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Chemometria w naukach o środowisku
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Monitoring środowiska
3 15 - - 15 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Zielone technologie organiczne
3 30 - - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Powrót do strony głównej