Pobierz listę (XLS)

Chemia

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
FIZYKA
4 30 15 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY CHEMII
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
GRAFIKA INŻYNIERSKA
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BHiP
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
5 15 15 45 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Techniki laboratoryjne
3 - - 45 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka
9 45 60 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 15 - 15 - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 30 - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Techniki prezentacji
2 - - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MASZYNOZNAWSTWO I APARATURA CHEMICZNA
5 30 - - 30 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Fizyka
6 30 15 30 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia nieorganiczna
7 30 15 60 - - z
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MATEMATYKA
9 45 60 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
3 15 - 15 - 15 z/e
3 15 - 15 - 15 z
3 15 - 15 - 15 z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Materiały konstrukcyjne
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA FIZYCZNA
7 30 15 45 - 15 z
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA ANALITYCZNA
8 45 - 60 - 15 e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Laboratorium
60 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia nieorganiczna
5 30 - 45 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 15 - 15 - - z/e
2 15 - 15 - - z
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
CHEMIA FIZYCZNA
7 30 15 45 - 15 e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA STOSOWANA
3 30 - - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Inżynieria Chemiczna
6 30 15 30 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA ORGANICZNA
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
EKONOMIA
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA TEORETYCZNA
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 5  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Korozja
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
3 30 - 15 - - z/e
3 30 - 15 - - z
3 30 - 15 - - z
3 30 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
SZKŁO I MATERIAŁY CERAMICZNE
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Kinetyka i Kataliza
3 30 15 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projektowanie Procesów Technologicznych
3 - - - 30 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
5 30 - 15 - 15 e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
CHEMIA ORGANICZNA
8 45 30 - - - z
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FOTOCHEMIA
3 30 - - - 15 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Modelowanie w Chemii
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY IV
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
4 30 - 15 - 15 z/e
4 30 - 15 - 15 z
4 30 - 15 - 15 z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
IDENTYFIKACJA MATERIAŁÓW
2 - - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
15 godz.
PODSTAWY BIOCHEMII
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
PRAKTYKA ZAWODOWA
6 - - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
SUROWCE MINERALNE
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Chemia Organiczna
6 15 - 90 - 15 e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
90 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA ŚRODOWISKA
5 30 - 60 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
60 godz.
METODY BADAŃ STRUKTURALNYCH
4 30 - - - 30 e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Seminarium
30 godz.

Semestr: 7  (2025/2026 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Laboratorium dyplomowe
3 - - 60 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
60 godz.
Seminarium dyplomowe
2 - - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
15 godz.
BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA
4 30 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
METODY SYNTEZY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
5 15 15 45 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Praca dyplomowa
10 - - - - - z
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Powrót do strony głównej