Analityka gospodarcza > Analityk rynku
Pobierz listę (XLS)

Analityka gospodarcza

, I stopnia - licencjackie, niestacjonarne (on-line), rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu

Semestr: 2  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY 1
2 - 18 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 3  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY 2
2 - 18 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 4  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY 3
2 - 18 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:
PRZEDMIOTY DO WYBORU 1
2 - 16 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
PRZEDMIOTY DO WYBORU 2
2 - 16 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:

Przedmioty z Specjalność: Analityk rynku

ANALIZA RYNKU PRACY
3 8 - 8 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZACHOWANIA PODMIOTÓW RYNKOWYCH
3 8 - 8 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 5  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY 4
2 - 18 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:
PRZEDMIOTY DO WYBORU 3
2 - 16 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:

Przedmioty z Specjalność: Analityk rynku

ANALIZA RYNKU
3 - 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MARKETING RELACJI
4 8 8 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ANALIZA I KSZTAŁTOWANIE CEN W PRZEDSIĘBIORSTWIE
4 8 - 8 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
OTWARTY BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
6 16 16 - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
Powrót do strony głównej