Pobierz listę (XLS)

Informatyka

, I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Podstawy elektroniki i metrologii
7 30 - 15 - - z
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy programowania
5 15 - - 15 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Analiza matematyczna
8 30 30 - - - z
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy fizyki
6 30 15 - - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Humanistyka dla inżynierów
4 30 - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Język angielski I
4 - 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Algorytmy i struktury danych
8 30 - - 15 - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Systemy operacyjne
5 15 - 15 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Algebra liniowa
8 30 30 - - - z
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Hipertekst i hipermedia
5 15 - - 15 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Multimedia i interfejsy
4 15 - 15 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka dyskretna
4 15 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Architektura komputerów
4 15 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Układy cyfrowe
4 15 - 15 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Grafika komputerowa
4 15 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Programowanie obiektowe
6 30 - - 15 - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski II
4 - 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Platformy technologiczne
5 15 - 15 15 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Sieci komputerowe
4 15 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy analizy algorytmów
4 15 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Systemy wbudowane i mikroprocesory
4 15 - 15 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy metod probabilistycznych
4 15 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski III
4 - 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Bazy danych
5 30 - 15 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 5  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Projekt grupowy
4 - - - 45 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Systemy informacji przestrzennej GIS
5 30 - - 15 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Programowanie w Internecie
5 30 - - 15 - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski IV
4 - 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wirtualne zespoły robocze
4 15 - 15 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Inżynieria oprogramowania
4 15 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Biznes elektroniczny
4 15 - - 15 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Rynkowe podstawy przedsiębiorczości
6 15 - - 15 - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wybrane aplikacje systemów geoinformacyjnych
6 15 - - 15 - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Widzenie komputerowe
6 15 - 15 - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Projekt dyplomowy inżynierski I
7 - - - 15 - z
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zarządzanie przedsiębiorstwem
5 30 - - - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 7  (2025/2026 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Grafowe modelowanie systemów
8 15 - - 15 - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Problemy wizualizacji informacji
8 15 - 15 - - e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Praktyka
2 - - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Seminarium dyplomowe inżynierskie
6 - - - - 30 z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Projekt dyplomowy inżynierski II
8 - - - 30 - z
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Powrót do strony głównej